TALİM’ÜL MÜTEALLİM

Ta’limü’l Müteallim Osmanlının son dönemlerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Ta’limü’l Müteallim ilk bölümünde ilmin mahiyeti ve üstünlüğüne dikkat çekilir. Her Müslümanın bulunduğu konumun gerektirdiği bilgileri elde etmesinin farz olduğunu belirtilir. İkinci bölümde öğrencinin Allah’ın rızasına kavuşmak öğrenme ve öğretme niyetiyle tahsile başlamasının lüzumuna işaret edilir. Üçüncü bölümde ders, hoca ve arkadaş seçimiyle ilim yolunda sebat etmenin gerekliliği vurgulanır

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1323 (1905)
Sayfa Sayısı 32
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltten Çıkma Orta Kondisyon