TERCÜME VE ŞERH-İ KASİDE-İ BÜRDE

Abidin Paşa tarafından yapılan İmam Busiri’nin Kaside-i Bürde’sinin tercüme ve şerhidir. Bu eserde her bir beytin önce tercümesi, sonra da şerhi yapılmıştır. İzah edilirken yeri geldikçe beyitte kullanılan edebi sanatlara, belagat kaidelerine, beytin nüktesine, hatıra gelebilecek sorular ve cevaplarına, en sonunda da beyitte geçen kelimelerin manasına yer verilmiştir. İmam Busiri Hazretleri’nin ihlasla ve Peygamber aşkıyla yazdığı bu eser Resulüllah sallallahü aleyhivesellem Efendimiz’i medheden kasidelerin en meşhurudur, asırlarca okunmuş ve okutulmuştur. İmam Busiri Hazretleri’nin doktorların aciz kaldığı hastalığından şifa bulmak niyetiyle yazıp Allahü Teala’dan şifa istediği ve Allahü Teala’nın izni ile şifa bulduğu kasidedir.

ÖZEGE 20570

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1307 (1890)
Sayfa Sayısı 204
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Abidin Paşa
Durumu Ciltli iyi durumda