TOMAR-I TURUK-I ALİYYEDEN Kadiriyye Silsilenamesi 2. kitap

Kitap Kādiriyye ve Halvetiyye tarikatları şubeleri ve silsileleriyle ele almış, ek olarak bazı tasavvuf kavramlarının açıklamasına yer vermiştir. Yazar önsözde, büyük tarikatların silsilenâmelerini içeren bir külliyat meydana getirmek amacıyla çalışmalara başladığını belirttikten sonra eserini ıstılahlar ve silsileler şeklinde iki kısım halinde planladığını, birinci kısma Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye, ikinci kısma Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adını verdiğini yazmıştır. Kitap toplam dört ana başlıkta toplanmıştır.

1-Melamilik

2- Kadiriyye Silsilenamesi

3- Halvetiye Silsilenamesi

4- Sofi ve Tasavvuf

Elimizdeki kitap bu dörtlü serinin 2. kitabıdır. Bu kısımda  Kadiriyye tarikatının kurucusu Abdülkadir-i Geylani’nin hayatı ve halifeleriyle tarikatının silsilesi ve şubeleri ele alınmıştır. Ricalü’l-gayb, hırka, evrad ve ezkar gibi tasavvuf kavramlarının açıklamasının yapıldığı kitapta Kadiriyye-Eşrefiyye evradının metni, tercümesi ve şerhine yer verilmiştir.

ÖZEGE 21083

Yayınevi

Yazar

,

Dil

Basım Yılı 1338/40 (1922)
Sayfa Sayısı 84+1
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak iyi durumda