TUHFE-İ VEHBİ

,

Tuhfe-i Vehbi. 1197’de (1783) öğrencileri olan, Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın iki oğlu için kaleme alınmış, değişik vezinlerde elli sekiz kıtadan oluşan Farsça-Türkçe bir sözlüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsça kelime ve ifadelere yer vermesi dolayısıyla çok tutulmuş, medreselerde ve rüşdiyelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.

ÖZEGE 21252

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1268 (1851)
Sayfa Sayısı 61
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu ciltli orta kondüsyon