TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN 1968

, ,

Ahmet Caferoğlu : Filolojide insan ve hayvan soybirliği

Janos Eckmann : Sadi Gülistan’ının bilinmeyen Çağatayca bir çevirisi

Zeynep Korkmaz : -ası/-esi gelecek zaman isim-fiil ekinin yapısı üzerine

P. Zieme : Ein Manichaisch-Türkisches gedicht; Türkçe bir mani şiiri

B. S. Adams : Notes on an Uygur text ; Bir Uygur metni üzerine notlar

Zsuzsa Kakuk : Osmanlıcadan Macarcaya geçmiş olan kelimeler

A. N. Kononov : İsimlerin ve sıfatların küçültme şekilleri ve söz yapımı

Beşir Göğüş : Türkçede cümlemsilerin kuruluşu ve temel cümleciğe bağlanma şekilleri

Özcan Başkan : İnsan dilinin doğuşu

Agah Sırrı Levend : Hamdi’nin Yusuf u Züleyha’sı

Cahit Öztelli : Halk hikayelerinde İbni Sina

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1969
Sayfa Sayısı 219
Yayın Yeri Ankara
Çevirmeni Yazı Kurulu : Hasan Eren / Sadettin Buluç
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon