TÜRK DİLİ BELLETEN Seri: III Sayı: 6-7

, ,

Türkçede bulanık “e” fonemi : Ahmet Cevat Emre

Türkçeden Arap diline geçmiş din ve kültür kelimelerinden: “Vatan” kelimesi : Naim Hazım Onat

Çağatay yazı dilinin kuruluşu tarihine dair düşünceler : Abdülkadir İnan

Tobalar’da ad verme : W. Eberhard

Anadolu diyalektolojisine dair bir deneme : Ahmet Caferoğlu

Uygurca “ançulayu” ve Altay dillerindeki “ançu” sözü hakkında

Türk dilleri: Tasnif, umumi vasıfları, yazılar ve edebi lehçeler, Türk olan ve olmayan diller arasında karşılıklı tesirler : Samoyloviç (Çev: Şerif Hulusi)

Büyük şehir ve şehir büyüklüğü : Hasan Reşit Tankut

Dilde ülkümüz ve bugünkü yolumuz : Naim Hazım Onat

“Ülkü” kelimesi : Naim Hazım Onat

Büyük Türk dilcisi; Kaşgarlı Mahmut : M. Şakir Ülkütaşır

Cevdet Paşa, hayatı, şahsiyeti, eserleri : Kemal Edip Ünsel

Mesnevi tercümesi hakkında : Kemal Edip Ünsel

Dil

,

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1946
Sayfa Sayısı 487-637
Yayın Yeri Ankara
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon