TÜRKÇENİN MESELELERİ HAKKINDA

,

Bir iki aya kadar Ankara’da lisan meselesini görüşmek üzere bir kongre tertip edileceğini gazeteler yazıyor. Filhakika, memleketin bir esas derdi olmuş bu mesele üstünde artık ciddiyetle durmanın zemanı gelmiştir. Yarattığı karışıklık, vuzuhsuzluk ve güçlük dolayısıyla halkın günlük münasebetini bile mütessir etmeye başlamış lisan işiyle bugün, ihtisas sahipleri haricinde, genişçe bir zümre meşgul olmak zaruretini hissetmiş bulunmaktadır. Bu zarureti kuvvetle duyanlardan biri sıfatiyle biz de, müşahade ve temenni mahiyetinde hazırladığımız bu sahifeleri, şimdiye kadar bu vadide yapılmış diğer teşebbüslere zamime olarak, efkarı umumiyeye ve kongreye iştirak edecek zevata arz etmenin faidesiz kalmayacağını ümit ediyoruz.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1949
Sayfa Sayısı 14
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon