USUL-I FIKIH DERSLERİ

Seyyid beyin eserlerinde güçlü bir mantık örgüsü ve tahlilci yaklaşım göze çarpmaktadır. Kavram ve terimlerin kullanılmasında gösterdiği titizlik ve tutarlılık, kaynaklara yaptığı atıflar gibi incelikler üslubunu etkili kılan ana unsurlar olarak gösterilir.

Usul-i Fıkıh, Seyyid Bey’in fakültede okuttuğu derslere ait notlarından oluşmakta ve usul-i fıkıh sistematiğini ihtiva etmektedir. Konular metin ve şerh biçiminde işlenmiş ve yer yer mezheplerin farklı görüşlerine de temas edilmiştir.
22143

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1328 (1912)
Sayfa Sayısı 140
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon