USUL-İ MUHAKEMAT-I CEZAİYE KANUNU ŞERHİ

Bu eser, Kethüdazade Rasih Fehmi ve Mümtaz Fehmi tarafından, Yorgaki Efendi’nin 1324-1325 ders yılında
Mekteb-i Hukuk’ta verdiği derslerin, daha önceki senelere ait ders notlarıyla birleştirilmesi suretiyle
oluşturulmuştur.
22232

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1328 (1910)
Sayfa Sayısı 476
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Rasih Fehmi - Mümtaz Fehmi
Durumu Ciltli İyi Kondisyon