USUL-İ MUHAKEMAT-I HUKUKİYE KANUNU ŞERHİ

NOT: DÖRT KİTAP AYNI CİLT İÇİNDE
1- USUL-İ MUHAKEMAT-I HUKUKİYE KANUNU ŞERHİ : Yorgaki; Tab ve Naşirleri : Hukuk üçüncü sene talebesinden Ahmed Talat / Hacı Mehmed Tahir İst. Matbaa-i Hukukiye 1329 (1913) 122 S.
2- USUL-İ MUHAKEMAT-I HUKUKİYE KANUNU ŞERHİ : Yorgaki; Tab ve Naşirleri : Hukuk üçüncü sene talebesinden Ahmed Talat / Hacı Mehmed Tahir İst. Matbaa-i Hukukiye 1329 (1913) 451 S. 22243
3- İLAMAT-I HUKUKİYENİN İCRA KANUNU ŞERHİ : Yorgaki; İst. Şirket-i Tabiye Matbaası 1328(1912) 56 S. 8699
4- USUL-İ MUHAKEMAT-I HUKUKİYE KANUNU ZEYLİ : 800 Numaralı 4 Nisan 1327 tarihli takdim-i vekayide derc olunduktan sonra tab edilmiştir. İst. Kanaat matbaası ve kitaphanesi 1329(1911) 29 S. 22244

Dil

Yayınevi

, ,

Yazar

Basım Yılı 1329 (1913)
Sayfa Sayısı 122
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Derleyenler : Ahmed Talat - Hacı Mehmed Tahir
Durumu Ciltli İyi Kondisyon