VARİDAT-I SÜLEYMAN

Yazar hayatının son döneminde ruhi ve edebi anlamda bir değişim yaşar. Katıldığı ispritizma seanslarında medyum kimliği ile irticalen söylediği ve yakınlarının kaydettiği şiirler Varidat-ı Süleyman adı ile basılmıştır. Kitabın önsözünde geçen ifadelere göre şair Çedikçi Süleyman Çelebi’nin ruhu ile temasa geçmiş ve ondan gelen ilhamla aruz vezniyle ve eski dille tasavvufi-hikemi şiirler söylemeye başlamıştır. Varidat-ı Süleyman otuz sekiz “Bezm-i Ali” den oluşur. Her “Bezm-i Ali” de Süleyman Çelebi’den ilham ile söylenmiş tasavvufi içerikte bir kısmı ise nasihat tarzında şiirler yer almaktadır.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1956
Sayfa Sayısı 125
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Enis Behiç Koryürek
Durumu Karton Kapak Orta Kondüsyon