YENİ MİLLİ KIRAAT

Bu kitaplarda en çok millî şuurun uyandırılması ve yeni idarenin benimsetilmesi hedeflenmiştir. Metinlere geçmeden, kitapların isimleri bile bu hedefi gösterir. Çoğunun adı ya “Millî” sıfatını ya da yeni rejimin adını taşımaktadır: Cumhuriyet Çocuklarına Sevimli Kıraat, Millî Güzel Kıraat, Cumhuriyet Çocuklarına Türkçe Kıraat, Millî Kız Kıraati, Yeni Milli Kıraat, Küçük Mektepliye Yeni Millî Kıraat, Cumhuriyet Çocuklarına Yeni Millî Kıraat, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, Cumhuriyet Kıraati, Resimli Cumhuriyet Kıraati.
Bu kitaplar içinde Fuat Köprülü tarafından hazırlananlar da milli duyguların telkini açısından dikkat çekicidir. 20.y.y.da Türkiye’nin sosyal ilimler alanında yetiştirdiği en büyük ilim adamlarından biri olan ve 1924’te Mustafa Kemal’in arzusu üzerine, Maarif Vekaleti Müsteşarlığına da getirilen Fuat Köprülü, Millî Mücadele yıllarında düşman askerleri tarafından Türk milletine yapılan zulmü özellikle vurgulamıştır.
23167?

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1340 (1924)
Sayfa Sayısı 207
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Düşük Kondisyon