AHLAK

Liseler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Osmanlılar’ın son dönemlerinde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazılan diğer ahlak kitapları gibi bu eserde de gerek sistem gerekse içerik bakımından Batı ahlak felsefesinin, özellikle de Kantçı vazife ahlakının geniş etkisi görülür. Ayrıca kitapta Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlak-ı Alaî’si, Taşköprizade Kemâleddin Efendi’nin Mevzuatü’l-ulum’u, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’si gibi klasik kaynaklarla Ferit Kam’ın Mebadî-i Felsefeden İlm-i Ahlak, Sâlih Zeki’nin Felsefe-i Ahlakıyye, Ali Haydar’ın Büyük Usul-i Fıkıh, Ziya Gökalp’in Türk Medeniyeti Tarihi başlıklı kitapları gibi yeni çalışmalara da atıflar yapılmıştır. 2. Baskı

ÖZEGE 231

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1928
Sayfa Sayısı 12+264+2
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli iyi durumda