BEYNELMİNEL İHTİLAL FIRKALARI

,

Haydar Rıfat Yorulmaz’ın Beynelmilel İhtilal Fırkaları ismiyle çevirdiği bu eser Matbaa-i Osmaniye tarafından 1910 (1326) yılında basılmıştır. “Sosyalistler”, “Komünistler Ve İştirakiyun”, “İnkılap Fırkaları”, “Karl Marx’ın Cemiyet-i Beynelmileli” ve “Anarşist Fırkaları” gibi hem sosyalist düşünce repertuvarına hem de anarşist düşünce repertuvarına katkıda bulunan konuları içermesi açısından önemi oldukça büyüktür.
Eser incelendiğinde Yorulmaz’ın kaynak metinden çevirdiği Beynelmilel İhtilal Fırkaları’na “İttihat Cemiyeti” ve “İdare Fırkaları” adıyla iki yeni bölüm eklediği de görülmektedir. “İttihat Cemiyeti” İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin oluşumunu ve bu cemiyetin kuruluşunda etkili olan kişilerin faaliyetlerine değinen bir yazıdır. “İdare Fırkaları” adlı kısa bölümde ise Meşrutiyet yönetim şekilleri ve Hükümet-i Mutlak [mutlak yönetim] gibi yönetim biçimlerinden söz edilmiştir. Bu eklemeler Yorulmaz’ın gerek kitle içerisinde var olan sistemler
üzerinde düşünülmesini ve bu sistemlerin Beynelmilel İhtilal Fırkaları içerisinde yer alan sol akımlarla birlikte değerlendirilmesini ve tartışılmasını sağlamak istediğinin bir göstergesi olarak da algılanabilir.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1326 (1910)
Sayfa Sayısı 78+1
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon