ENKAZ-I İSTİBDAD İÇİNDE ZÜĞÜRDÜN TESELLİSİ

,

HARBİYE’DEN VE ÖRFİYE’DEN ALAKA KESME

1325 senesi Mayıs’ının 29. günüdür. Mercan Mektebi’nin sol tarafında tutuklu bulunuyoruz. Ali ve Fuad Paşaların komisyonculukları devri mahsulü bulunan bu büyük bina, bu muhteşem saray, bir kaç cihetle hususi şekilde dikkate şayandır. Ali Paşa tarafından fakirhane olmak üzere inşa ettirilmiş idi. Bir aralık iki şanı yüce sultan ile iki yeni türeme asil damada birden debdebe ve darat (büyük gösteriş yeri) olabilmiş idi. Mekteb-i İdadi (lise) ancak yarısını işgal edebilmiş, öbür yarısı o günlerde…kaderin garip bir cilvesi olarak örfi idare (sıkıyönetim)’in ve divan-ı harplerin bazı seçkin ali (yüce)lerine hapishane olmuş bulunuyordu.
24469

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1329 (1913)
Sayfa Sayısı 78+1
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon