İLK
BASKI

CEMAL BEY

,

Ömer Ali 1 Ramazan 1259 (25 Eylül 1843)’da Adana’da doğar. “Hususi muallimden Arabi ve Farisi ve coğrafya ve harita cebir ve hikmet ve tarih ve Rumca ve Ermenice okumuştur. Türkçe ve Rumca ve Ermenice kitabet ve Arapça tekellüm eder”. İstanbul’da, yarı münzevi geçen yıllarının ardından 5 Cemaziyülahir 1338’de (25 Şubat 1920) vefat eder. Cemal Bey adlı romanında şehirli kültürü, aydın kimliği ve batılı anlatım tekniği kolayca farkedilmektedir. 2869

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1304 (1887)
Sayfa Sayısı 349
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon