CESARE PAVASE’NİN ŞİİRLERİNDE İŞLENEN TEMALAR

, ,

Birinci bölümde, Pavese’nin şiirinin yapısal özellikleri, ozanın çevresi olan Piemonte’deki destan geleneği ve onun bu gelenekle olan bağıntısı, Amerikan ve İngiliz edebiyatlarının Pavese’ye olan etkileri, ozanın şiirinde vardığı yeni ritim ele alınmaktadır. İkinci bölümde, Pavese’nin ilk kitabındaki şiirlere ilişkin bazı sorunlar ortaya atılmakta, şiirlerin tarihsel sırası ele alınmakta, bu şiirlerde geçen asal temalar işlenmekte, çeşitli eleştiricilerin Pavese’nin ilk şiirleri hakkında gözlemleri ve Pavese’de şiirin özerkliği ile şiirleri arasındaki birlik ayrıntılı olarak incelenmektedir. Üçüncü bölümde, “Verra la morte e avra i tuoi occhi- Ölüm gelecek ve gözleri gözlerin olacak” grubundaki şiirlerin temaları derinliğine ele alınmaktadır. İşlenen temalar açısından, bunlarla “Lavorare stanca” daki şiirler arasında bağlantılar kurulmakta. Sonuç kısmında ise, Pavese’nin ilk ve son şiirlerinin gösterdikleri özellikler arasındaki yaklaşımların, yapısal farklılıkların, temalar arasındaki karşıtlıkların değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1980
Sayfa Sayısı 99
Yayın Yeri Ankara
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon