FRANSIZ EDEBİYATINDA KOMEDİ ve MOLIERE Cilt 1

,

Moliere’in en çok okunduğu, tercüme edildiği, oynandığı ve nihayet takdir edildiği memleketlerden biri de, hiç şüphe yok ki Türkiye’dir. Ahmet Vefik Paşa merhumun tercüme ve iktibasları ile Türk temaşa hayatının repertuvarına ilk defa olarak giren bu büyük Fransız sanatkarı hakkında bugüne kadar belki bir çok değerli yazılar yazılmış, konferanslar verilmiştir. Fakat bu mevzu üzerinde neşredilmiş bir monografinin bulunmaması Batı edebiyatını tedkik etmek isteyen Türk aydınları için bir boşluk teşkil ediyordu. Bu kitap bu boşluğu doldurmak iddiası ile değil, bu boşluğun doldurulması için bir cereyan husule getirmek, bu sahada bu satırların muharririnden daha salahiyettar olan muharrir ve sanatkarlarımıza düşen vazifeyi hatırlatmak üzere, bütün noksanlarına rağmen, neşredildi. Esasen mevzu yalnız Moliere değil, Fransız komedisidir. Fakat Fransız komedisi veya umumiyetle komedi hakkında yazılacak olan herhangi bir etüdün mihverini Moliere teşkil edeceğine göre, bu kitap da kısmen monografik mahiyette addolunabilir.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1944
Sayfa Sayısı 133+9+3
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon