PLAUTUS ve TERENTIUS’UN, SHAKESPEARE ÖNCESİ ve SHAKESPEARE’İN KOMEDİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

,

Plautus ve Terentius’un, Shakespeare öncesi ve Shakespeare’in komedileri üzerindeki etkilerinin incelendiği bu araştırmada konu dört kısım olarak ele alındı. Konunun boşlukta kalmasını önleme amacıyla yazılan birinci kısımda Plautus ve Terentius’un komedilerinin tercüme ve adapte edildiği Yeni Yunan komedisi hakkında bilgi verildi. Bundan sonra Elizabeth çağındaki klasik alemle ilgili atmosfer incelendi ve Elizabeth çağı İngiliz komedilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, o çağda İngiltere’de hakim olan komedi teorilerinin önemli cepheleri gözden geçirildi. İkinci ve üçüncü kısımlarda Latin ve İngiliz komedileri doğrudan doğruya ele alınarak klasik alemden çıkıp Rönesans İngiliz komedisine geçen ve en önemli olarak görülen bazı tipler ve temalar incelendi. Bunların, komedinin tanımıyla doğrudan doğruya ilgili tipler ve temalar olmasına özellikle dikkat edildi. Bu kısımların bölümlerinde, ele alınan tiplerin ve temaların Rönesans İngiliz  komedisindeki yerleri ve bunların zamanla uğradıkları değişiklikler üzerinde de duruldu. Sadece bir bölümden ibaret olan dördüncü kısımda, Shakespeare’in yazı hayatına atıldığı sıralarda İngiltere’de ortadan kalkmış olan Hıristiyan Terentius ya da Okul Dramı denilen bir dram tarzı incelendi.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1983
Sayfa Sayısı 158
Yayın Yeri Ankara
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon