DİVAN-I ZEKAYİ

,

Şeyh Mustafa Zekayi İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Simav’a giderek Halvetiye-Şa’baniye tarikatına girdi ve şeyhi Hasan Efendi’den halifelik aldı. Daha sonra tekrar İstanbul’a döndü.1220 yılında İstanbul Şehremini’deki Ümmi Sinan Dergahı şeyhliğine atandı. 1227’de vefat etmiştir. Zeka’i Divanı iki kez basılmıştır (Matbaa-i Amire, 1258; Mücellid Ali Bey Matbaası, 1288) divanı Hz. Peygamber’e na’tler ve Hz. Ali’ye mersiyelerden oluşmaktadır.

ÖZEGE 4246

 

Yazar

Dil

Basım Yılı 1842 ?
Sayfa Sayısı 87 NOT: 87. SAYFA EKSİK
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak ön ve arka kapak eksik