TUHFE-İ VEHBİ

,

Sünbülzade Vehbi’nin Tuhfe-i Vehbi isimli bu eseri  1197’de (1783) öğrencileri olan, Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın iki oğlu için kaleme alınmıştır, değişik vezinlerde elli sekiz kıtadan oluşan Farsça-Türkçe bir sözlüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsça kelime ve ifadelere yer vermesi dolayısıyla çok tutulmuş, medreselerde ve rüşdiyelerde ders kitabı olarak okutulmuştur

ÖZEGE 21252

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1320 (1902)
Sayfa Sayısı 90
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak orta kondüsyon