TUHFE-İ VEHBİ

,

Sünbülzade Vehbi’nin Tuhfe-i Vehbi isimli bu eseri  1197’de (1783) öğrencileri olan, Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın iki oğlu için kaleme alınmıştır, değişik vezinlerde elli sekiz kıtadan oluşan Farsça-Türkçe bir sözlüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsça kelime ve ifadelere yer vermesi dolayısıyla çok tutulmuş, medreselerde ve rüşdiyelerde ders kitabı olarak okutulmuştur

ÖZEGE 21252

Yayınevi

Yazar

Dil

,

Basım Yılı 1320 (1902)
Sayfa Sayısı 90
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak orta kondüsyon