Esfar-ı Osmaniye Hatıraları 1073-75 Seferinin Vekayi-i Esasiyesi SEN GOTAR’DA OSMANLI ORDUSU

,

Saint Gotthard Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu’nun 1663/1664 yıllarında Fazıl Ahmet Paşa komutasında
yapmış olduğu ve başarı ile sonuçlanan Avusturya Seferinin (Uyvar Seferi) bir muharebesidir. Osmanlılar tarafından bir müfreze müsademesi şeklinde anılan bu muharebe için var olan Türkçe kaynaklar Avusturya kaynaklarına göre oldukça yüzeysel kalmaktadır. Asıl adı “Esfar-ı Osmaniye Hatıraları 1073-75 Seferinin Vekayi-i Esasiyesi – Sen Gotar’da Osmanlı Ordusu” olan, 1910 yılında İstanbul’da Osmanlıca basılan Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın “Sengotar’da Osmanlı Ordusu” isimli eseri Türkçe kaynaktaki bu eksikliği gidermek ve Batılıların bu abartısını düzeltmek amacıyla yazılmıştır. 17760

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1326 (1910)
Sayfa Sayısı 80 S. 5 PL. 2 LE.
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon