İSTANBUL ULUM-I ALİYE-İ TİCARİYE MEKTEBİ

ve ona merbut Yüksek ve Orta Ticaret Mektebleri talimatnamesi…
Sultan II. Abdülhamid’in himayesinde kurulduğu için Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adını alan mektep ekonomik nedenlerden dolayı Ticaret Nezareti’nden alınıp Maarif Nezareti’ne bağlandıysa da yaşadığı sorunlar neticesinde 1890 yılında kapatılmıştır. 1894 yılında Maarif Nezareti tarafından aynı amaç doğrultusunda başka bir binada yeniden kurulan mektebin ders programı da değiştirilerek eğitime başlamıştır. Meşrutiyet döneminde ise Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ile adı Ticaret Mekteb-i Âlisi adını almıştır.
1914 yılında yeniden teşkilatlanmaya giden mektep Kısm-ı Evvel ve Kısm-ı Sani, olarak ikiye ayrılmıştır. Ayrıca yine bu dönemde mektep bünyesinde bir de kızlar için “İnas Ticaret Şubesi” kurulmuştur. 1920 tarihinde mektep Ticaret Nezareti’ne bağlanmış, kendi içerisinde yeniden bir teşkilatlanmaya gitmiştir. 1925 yılında ise Kısm-ı sani Sultanahmet’teki Ziraat Orman ve Maadin Nezareti binasına taşınmış ve “Ulum-ı Âliye-i Ticariye mektebi” adını almıştır.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1340 (1924)
Sayfa Sayısı 16
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon