KERİME-İ MUHTEREME-İ HAZRET-İ FAHR-İ ALEM SALLALLAHÜ ALEYH-İ VESELLEM SEYYİDET ÜN-NİSA ÜL-ALEMİN HAZRET-İ FATİMET ÜZ-ZEHRA EL-BETÜL RADİYALLAHÜ TEALA ANHA

,

Hanımlara Mahsus Gazete’nin müdiresi Fatma Şadiye Hanım, “Kerîme-i Muhtereme-i Hazret-i Fahr-i Âlem Seyyidetü nisâü’l-âlemîn Hazret-i Fâtımatü’z-Zehrâ el-Betül” adıyla küçük bir risale kaleme almıştır. Bu yazı, devrin teknik imkânlarına göre iki renkli basılmış ve gazete ile birlikte yayımlanmıştır.10588

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1321 (1903)
Sayfa Sayısı 70
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon