MUSAHHAH REHBER-İ AHLAK / İNSANİYET (İki Kitap beraber ciltlenmiş)

1- Musahhah Rehber-i Ahlak : Ali İrfan Eğribozi, İst. Kasbar Matbaası 1337 (1921) 80 S. 16567
Maarif-i Umumiye Nezareti’ne bağlı okullarda ders kitabı olarak okutulan bu eser esasında okul çağına gelmiş çocuklara ahlakı sevdirmek, onları İslam ahlakına göre eğitmeyi amaç edinmiştir. Eser müellifin Çocuklara Talim-i Fezail-i Ahlak adlı ahlak eserinden önce kaleme alınmıştır. Eserin girişinde müellif okul çağındaki bir çocuğun hocadan göreceği ilk ders ahlak ve terbiye olduğu gibi alınacak en son dersin de bu olacağını belirtmektedir. Bu itibarla kişinin namus, itibar, izzet ve haysiyetini ancak ahlak ile muhafaza edebileceğini belirterek bir ahlak kitabı kaleme almıştır. Eser çeşitli ahlak ve terbiye konu başlıklarını ihtiva etmekle birlikte sonunda bir de sözlük kısmı eklenmiştir. Eserin malumat-ı ibtidaiye kısmı üslûp olarak hoca-talebe(şakird-muallim) diyaloğu tarzında işlenmiştir. Müellif burada adap bahsi hakkında öğrencinin ağzından sorulmuş sorulara öğretmen şahsı altında cevap verir. Son kısımda ise seçkin hikmetli sözlere yer verilmiştir. Eser bir mukaddime, yirmi altı başlık ve bir cümle-i müntehibe’den oluşmaktadır.
2- İNSANİYET Seçip Toplayan :Mahmud Celaleddin, İst. Mihran Matbaası 1299(1882) 64 S. 9222

Dil

Yayınevi

,

Yazar

Basım Yılı 1337 (1921), 1299 (1882)
Sayfa Sayısı (80), (64)
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Mahmud Celaleddin
Durumu Ciltli İyi Kondisyon