İLK
BASKI

TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ VE HAREKETİ Sempozyum Tebliğleri

Bu kitap temelde 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Zeytinburnu Belediyesi’nde düzenlenen sempozyuma dayanmaktadır. Bu kitap, kendine çizdiği sınırlar dahilinde, Türkiye’deki İslamcılık düşüncesi ve hareketinin özgül mecralarının niteliği üstüne geliştirilmiş düşünceleri, belirli bir genellik ölçüsünde, okuruna ve yeni okumalara davet eden bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Şunu ısrarla vurgulamak gerekir ki; bu kitapta amaçlanan şey Türkiye’yi İslamcılığa dair olay, kişi, olgu ve temaları açık-örtük, doğrudan-dolaylı bileşenlerinin tümünü “tüketici” bir şekilde derleyip toparlamak değil, daha sonraki çalışmalara zemin teşkil edecek bir çerçeve sunmaktır. Zira kronolojik ve tematik olarak İslamcılığı bütünüyle kuşatmak bir kitabın kaldıramayacağı evsafta çok yönlü kapsamlı çalışmaları gerekli kılmaktadır. Bir bütün olarak, elinizdeki kitabın, İslamcılık düşüncesinin çeşitli boyutlarını, aktörleri arasındaki yakınlıkları ve ayrılıkları, kopuşları ve süreklilikleri görme fırsatı verirken, düşünürlerin/yazarların eserlerini hatırlama ve yeniden okuma/ele alma isteği uyandıracağını umuyoruz. (Arka kapak)

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 2013
Sayfa Sayısı 851+13
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Editörler : İsmail Kara / Asım Öz
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon