BAHRÜ’L – HAKAYIK

Eser bir önsözle birlikte faksimile baskısı İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra uzun süre bir karmaşa dönemi yaşayan Anadolu Türklüğü, siyasi karışıklığa rağmen Oğuz Türkçesini yazı dili haline getirme çabasını kesintiye uğratmamıştır. 14. yüzyılda olgun ürünlerini veren Oğuz Türkçesinin 15. yüzyıldaki önemli eserlerinden biri de Hatiboğlu’nun Bahrü’-Hakâyık’ıdır. Hatiboğlu, Bahrü’l-Hakâyık’ın Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makalat adlı eserinin Türkçe’ye çevirisi olduğunu belirtmiştir. 1409 yılı sonlarında tamamlanan eser, 1359 beyitlik bir mesnevidir. 
Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1960
Sayfa Sayısı 23+116
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Hazırlayan : İsmail Hikmet Ertaylan
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon